Projekteerimisteenuse puhul on meie eesmärk pakkuda klientidele komplektset teenust alates masinate ja seadmete ideede genereerimisest, kuni lõplike detailijooniste valmistamiseni.

Samas võime ka kliendi olemasolevaid projekte täiustada, viia 2D joonised üle 3D-sse või teha allhanke korras mingit osa kliendi projektist. Sellisel viisil toimub meil koostöö suuremate klientidega, kes kasutavad tihti korraga mitmeid allhankijaid. Soovi korral võime saata valmis jooniseid kliendile e-posti teel (näiteks pdf- formaadis) ning kirjutada CD-le

 

Meie poolt pakutavad teenused on:

Konveierite projekteerimine:

Konteinerite projekteerimine:

Tootearendus:

Meie poolt kasutatav tarkvara:

  • Vertex G4
  • K-Vertex

 

Võime vormistada nõuetekohased tööjoonised teie poolt väljatöötatud lahendustest Eesti, Soome ja Inglise keeles.